top of page
Stedina Pastorali

"Nixtieq ħafna narakom u naqsam magħkom id-doni spiritwali biex inwettaqkom, - 

jiġifieri nqawwu lil xulxin permezz tal-fidi li għandna, jien lilkom u intom lili." [Rum 1,11-12]

bottom of page