top of page

"Għalhekk ngħidilkom: Kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emmnu li tkunu ġa qlajtuh, u jingħatalkom."

MARK 11:24

GESÙ

Fr Hayden ser jieħu nota tat-talba tiegħek u jitlob għalik, iżda mhux bilfors iwieġbek lura.

Sejħa għat-Talb
bottom of page