top of page

Ojciec Hayden Williams

Ojciec Hayden Williams OFMCap jest wędrownym kaznodzieją należącym do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, należy do wspólnoty św. Wawrzyńca z Brindisi znajdującej się w pustelni Le Celle w Cortonie we Włoszech. Le Celle odwiedził św. Franciszek z Asyżu w latach 1211, 1215 i 1226.

 

Ojciec Hayden urodzony na Malcie 9 lipca 1977 roku, został ochrzczony w kościele katolickim 28 lipca 1977 roku. Wychowywał się w Seneglei. Uczęszczał do szkoły Sióstr Franciszkanek od Najświętszego Serca Jezusowego oraz ukończył College de la Salle.

 

W rodzinnym mieście w kościele poświęconym Narodzeniu NMP, służył do mszy jako ministrant oraz był członkiem Legionu Maryi. W wieku 13 lat zetkną się z Odnową w Duchu Świętym i brał udział w spotkaniach parafialnej grupy modlitewnej Lumen Christi ( Światło Chrystusa). Dwa lata później został wybrany liderem tejże wspólnoty. Jako nastolatek interesował się medycyną i zamierzał kontynuować wykształcenie w tym kierunku. Jednakże podczas Forum charyzmatycznego, 10 kwietnia 1994 roku, w niedzielę Miłosierdzia, usłyszał powołanie, by zostać kapłanem. Idąc śladami św. Franciszka z Asyżu i św. Ojca Pio z Pietralciny, po procesie rozeznawania, odpowiedział na powołania do kapłaństwa jako jeden z Braci Mniejszych Kapucynów.

 

9 października 1996 roku dołączył do Kapucynów i 22 września 1998 roku złożył swoje śluby zakonne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Skończył studia filozoficzno – teologiczne na Malcie. 25 marca 2004 roku złożył wieczystą profesję zakonną i tego samego roku (17 października) przyjął święcenia diakonatu.

W czasie Roku Eucharystii, 21 lipca 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Malty ks. abpa Józefa Mercieca. Kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Malty. Rozprawa naukowa wieńcząca okres studiów nosi tytuł: Perspektywa eucharystyczna kapłaństwa ministerialnego ( urzędowego) w tekstach Jana Pawła II, została opublikowana w formie książki pod tytułem: Służąc Miłości Miłości (Servire l’Amore degli Amori).

 

Po okresie studiów ojciec Hayden podejmował następujące posługi: duszpasterstwo powołań, formator młodych kapucynów, przełożony wspólnoty kapucyńskiej, opiekun grup młodzieżowych, kapelan szpitala Mater Dei, wikariusz w parafii w San Gwann oraz kapelan w więzieniu Corrandino Correctional (gdzie żył z więźniami w czasie lockdown w pandemii Covid – 19). W maltańskiej prowincji kapucyńskiej, o. Hayden był członkiem rady prowincjalnej oraz pełnił urząd wikariusza tejże prowincji.

 

Ojciec Hayden napisał Kristu jgħix Fija (Chrystus żyje we mnie me) oraz Ir-Rużarju tal-Familja (Różaniec w Rodzinach). Nagrał także różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia w językach: maltańskim, angielskim i włoskim – są to języki jakimi się posługuje.

 

o. Hayden jest także założycielem Franciszkańskiej Wspólnoty Jezusa i Maryi, stowarzyszenia wiernych świeckich w archidiecezji Malty. Wspólnota powstała 7 października 2010 roku i została zatwierdzona kanonicznie 9 lipca 2021 r., przez abp Karola J. Sciucluna – arcybiskupa Malty.

 

Przez wiele lat ojciec Hayden angażował się w przepowiadanie, charakteryzujące się wrażliwością ekumeniczną. Brał udział w różnych programach radiowych i telewizyjnych, głosił rekolekcje oraz wiele konferencji zarówno do osób świeckich jak i konsekrowanych oraz kapłanów zarówno na Malcie jak i w Szkocji, Irlandii, Albanii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Danii, Egipcie, Kenii oraz w Uzbekistanie. Po rozeznaniu oraz otrzymaniu pozwolenia Ministra Generalnego Braci Kapucynów (Przełożonego Generalnego), Ojciec Hayden oddał się modlitwie i posłudze słowa (Dz 6,4). Jego sposób życia przeplata się pomiędzy życiem w pustelni, na modlitwie i życiu braterskim, a przepowiadaniem.

Ojciec Hayden Williams
bottom of page