top of page

"Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie."

Marek 11, 24

Jezus

Ojciec Hayden otrzyma wiadomość o Twojej prośbie, jednak nie może obiecać, że Ci odpowie.

Prośba o modlitwę
bottom of page