top of page

Wstawiennictwo

Módlcie się za Ojca Haydena, tak jak wam Duch Święty podpowiada, oraz módlcie się w tych 5 szczególnych intencjach, które katolicy mogą także dołączyć do pięciu tajemnic różańca.

Wstawiennictwo

Ojciec Hayden widzi potrzebę oraz docenia wartość modlitwy wstawienniczej, którą uważa za podstawę własnego życia i posługi.

My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością.

(1 Tes 2,17-20)

2. Módlcie się o obronę przed Złym/Szatanem

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

(Dz  1, 8)

1. Módlcie się o namaszczenie Duchem Świętym

Pobierz

Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której
sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

(Ef 6, 18-20)

4. Módlcie się o dar Słowa i odwagi

Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winien [ją] wypowiedzieć.

(Kol 4, 2-4)

3. Módlcie się o otwarcie nowych drzwi

Dołącz do kanału na WhatshApp Rahamim aby być regularnie otrzymywać linki, informacje i posty o. Haydena. Wszystko bezpośrednio na twój telefon!

 

Na kanale WhatshApp Rahamim włącz powiadomienia (są one wyłączone), tak aby dostawać informacje o nowych postach.

Grupa WhatsApp

A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Dz 4, 29-31)

5. Módlcie się, aby przepowiadaniu Słowa towarzyszyły znaki Ducha Świętego

bottom of page